درباره ما

درباره ما ایتز پرو

ایتز پرو
وب سایت ایتز پرو در اواسط سال ۹۶ به مدیریت کاتاکی سنسه در جهت آموزش و کمک به دوستان و علاقه مندان راه اندازی شد و امیدوارم همواره بتوانیم به کاربران و علاقه مندان کمک کنیم
در ایتز پرو چه کار میکنیم؟
آموزش 100%
تعمیرات موبایل 86%
شماتیک دیاگرام 76%
بانک سولوشن 44%
بررسی و تست 29%
اخبار و دانستی 20%

بر روی نقشه